Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw ergotherapeut? U kunt er iets mee doen!

Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut. Dan kunt u samen zoeken naar een oplossing. Als u het moeilijk vindt uw ergotherapeut rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg bij u in de buurt (telefoonnummer: 030 2661661) of benader de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (telefoonnummer: 033 4216189).